Geboorte van schalbroek.be

Plannen

Na wat dagen en nachten zwoegen is hij er dan: sinds 20 oktober is schalbroek.be een feit. De plannen waren er al een jaar of tien, maar grote nood tot een concrete invulling was er niet: praktische zaken voor het schuttersgebeuren vloeiden via traditionele kanalen tot bij de schutters en andere leden vernamen relevante informatie op het jaarlijks ledenfeest. Voor de zaalverhuur zouden we wel een en ander kunnen faciliteren. Maar onze zaalverantwoordelijke was niet vertrouwd met het internet en e-mail. Het zou niet veel zoden aan de dijk zetten. En zo bleef het bij plannen in de marge.

Bierclub

Aan die situatie kwam plots verandering met de oprichting van Beer Tasting Club Lummen. De initiatiefnemers tapten uit een ander vaatje en richtten zich tot een veel ruimer publiek, tot ver buiten de Lummense grenzen. Ze wilden, nog voor hun startevent in juni 2019, hun plannen, hun doen en laten wereldkundig maken, hun activiteiten in de verf zetten en leden werven of informeren. Begin 2019 zaten een paar koppen samen om de tafel. Omdat de club onder de vleugels van de schuttersgilde opereert kon het een niet zonder het ander. Zo werd de behoefte aan een webstek voor de bierclub de stimulans om ook het hele gebeuren rondom de schuttersgilde eindelijk vorm te geven.

Stof genoeg

Schalbroek was de kapstok waar een schuttersgilde, haar zaalverhuur en nu dus ook een bierclub aan hangt. Ook vzw Rap & Knap zal hier later een plaats krijgen om het jaarlijks wielergebeuren in het Pinksterweekend ruchtbaarheid te geven. We zaten ook nog met een massa foto’s die nergens zichtbaarheid kregen. In 2006 was, naar aanleiding van het 350-jarig bestaan van de schuttersgilde, veel energie gestopt in een gedenkboek. Dat werd uiteindelijk een tweedelig boek waarin, naast de gilde, ook het verleden van het gehucht wordt gefileerd. Ook dat wilden we graag delen. Onder de noemer Schalbroek zouden we het verenigingsleven, de zaalverhuur en de rijke geschiedenis van gilde en gehucht publiek maken. Stof genoeg om online te zetten.

Leven in de brouwerij

Een tijd lang bleef het project bij wat sudderen. In september dan, met het oog op de volgende proefavond van de bierclub, duwden we hard door. Na nog wat vijven en zessen was de site dan eindelijk live.

Leuk! Fijn! Tof! Maar, dit is nog maar een begin. Een goede website leeft. We hebben nog meer plannen en bulken van goede voornemens. Informatie, van schuttersgilde en Beer Tasting Club Lummen, willen we uiteraard up-to-date, praktisch, overzichtelijk en relevant houden. Daarnaast kan je hier wat nieuws rapen. Activiteiten in en om Schalbroek zullen we hier aankondigen of verslaan. En we zien dat ruimer dan de gilde of de bierclub. Alles kan. Lijkt het ons wat om te melden, dan zullen we dat ook doen.

We hopen je in de toekomst hier vaker terug te zien en zijn zelf benieuwd hoe schalbroek.be zal evolueren. Wie zich geroepen voelt bij te dragen aan vorm en inhoud van deze site nodigen we vriendelijk uit om Eric Clerckx te contacteren. Hij zal hem/haar met open armen ontvangen. Alle bijdragen zijn welkom.

Voor nu en de toekomst wensen we jullie allen veel siteplezier.