Skip to content

HET GEHUCHT SCHALBROEK

Cover Gedenkboek Schalbroek en zijn Schuttersgilde Sint-Sebastiaan

Tijdens het weekend van 15-16-17 september 2006 vierde de schuttersgilde Sint-Sebastiaan van Schalbroek haar 350-jarig jubileum. Dit was de directe aanleiding voor een aantal enthousiaste geïnteresseerden in geschiedenis en geschiedschrijving om de koppen bij elkaar te steken en de geschiedenis van de gilde neer te schrijven. Het bleek immers dat veel materiaal en informatie doorheen de jaren al was verloren gegaan zodat dringende actie aangewezen leek. Alleen al een onderzoek van de breuk, de sierketting met zilveren platen, leverde een schat aan informatie op over de beginperiode van de gilde.

Zilveren breuk en vogel
Zilveren breuk en vogel

Terwijl het redactiecomité zich aan het bezinnen was over de mogelijke aanpak, groeide het idee om ook de rijke geschiedenis van het ‘gehucht’ Schalbroek mee tot onderwerp van het boek te maken. Immers de geschreven geschiedenis van Schalbroek begon al met een perkament uit 1367 met vermelding ‘Scalbroec’. Vondsten van pijlpunten, vuistbijlen en urnen maken bovendien duidelijk dat er in Schalbroek al veel eerder geschiedenis werd geschreven.

Allicht de oudste vermelding van het gehucht met als schrijfwijze 'Scalbroec', gevonden op een perkamenten oorkonde van 13 januari 1367. We lezen: ”ons ende Arnoude Van den Venne richteren te Lummene Arnout van Halechtren van Scalbroec ende heeft bekent...”
Allicht de oudste vermelding van het gehucht met als schrijfwijze ‘Scalbroec’, gevonden op een perkamenten oorkonde van 13 januari 1367. We lezen: ”ons ende Arnoude Van den Venne richteren te Lummene Arnout van Halechtren van Scalbroec ende heeft bekent…”
Topografie van Schalbroek in de oudheid. Kaarten v.l.n.r. uit 1795, 1796 en 1846.
Topografie van Schalbroek in de oudheid. Kaarten v.l.n.r. uit 1795, 1796 en 1846.

Aan historische gebouwen overigens geen gebrek, want kasteel ‘het Hamel’, de Schans, de Grote Molen en de Kleen Meulen en het Pakhuis geven nog altijd kleur aan Schalbroek. Maar het gehucht heeft of had ook een aantal bekende inwoners, voornamelijk op sportief vlak. Voldoende onderwerpen dus voorhanden.

Het werd uiteindelijk een boeiend boek, rijkelijk geïllustreerd met onder meer oude kaarten, foto’s, tekeningen, postkaarten, bidprentjes, en krantenartikels.

Tekening van kasteel 'Het Hamel' zoals het er uitzag in 1946. Later werd het gesloopt omdat het door de Duitse bezetter 'onteerd' werd.
Tekening van kasteel ‘Het Hamel’ zoals het er uitzag in 1946. Later werd het gesloopt omdat het door de Duitse bezetter ‘onteerd’ werd.

Naast een gedenkboek met focus op de feestvierende gilde is het boek ook een eerbetoon aan wijlen baron André de Moffarts. Hij en de vorige bewoners van ‘het Hamel’ hebben immers eeuwenlang mee hun stempel gedrukt op het leven in Schalbroek.

Het boek is een gezamenlijke uitgave door de vzw. Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Schalbroek en de Stichting de Moffarts. In het nawoord kan u nalezen wie allemaal heeft bijgedragen aan het eindresultaat.

Uitgevers, auteurs en medewerkers wensen u heel veel kijk- en leesgenot!

Uitgevers:
Raad van Bestuur vzw. Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Schalbroek
Raad van Bestuur Stichting de Moffarts